Matura z polskiego coraz bliżej. Jak się przygotować do egzaminu pisemnego i ustnego? Jak rozwiązywać poszczególne zadania? Warsztat dla maturzystów odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00-13.30 w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Spotkanie poprowadzi certyfikowany egzaminator nowej matury. Wstęp wolny. Obowiązuje rezerwacja miejsc.
Maturzysto, zdobądź indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jeszcze przed ogłoszeniem wyników matur. Weź udział w konkursie „Start po indeks”. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja 2015 roku.
Trwa I etap Konkursu o indeks, organizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jeszcze tylko kilka dni czekamy na zgłoszenia!
Dziesięć minut na ustną prezentację na nieznany wcześniej temat, a potem rozmowa z komisją. Tak w skrócie wygląda nowa matura z polskiego. Współpracowniczka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pomoże uczniom przygotować się do egzaminu dojrzałości. Bezpłatny warsztat dla maturzystów odbędzie się 11 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00-14.00 w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Wstęp wolny. Obowiązuje rezerwacja miejsc.
Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym w całej Polsce. Do wygrania jest dziewięć indeksów na Uniwersytet Warszawski oraz pięć na Uniwersytet Jagielloński wraz z stypendiami edukacyjnymi.

Szkoły policealnemiejscowość (woj.)
typ
publiczność

Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych - Olsztyn

miejscowość: Olsztyn
rodzaj;typ: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
publiczność: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

ul. Jana Pawła II 4 (2piętro)
10-102 Olsztyn
tel. 89 512 17 70, 89 512 17 71

Futura Edukacja Sp. z o.o. jest organem prowadzącym szkół policealnych dla dorosłych z uprawnieniami szkół publicznych. W całym okresie kształcenia realizowane są programy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika. Szkoła dla dorosłych Futura to szłoła policealna stworzona z myślą o osobach, które ukończyły szkołę średnią , z różnych przyczyn nie podejmują kształcenia na studiach wyższych, a chcą w krótkim czasie i w skuteczny sposób zdobyć zawód.

Zaparszamy do oddziałów w Warszawie, Lublinie, Płocku, Krakowie i Olsztynie.

  • Futura Uroda - Policealna Szkoła dla dorosłych
  • Futura Biznes - Policealna Szkoła dla dorosłych
  • Futura Ekologia - Policealna Szkoła dla dorosłych
  • Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla dorosłych
  • Futura Gastronomia - Policealna Szkoła dla dorosłych
  • Futura Opieka Społeczna - Policealna Szkoła dla dorosłych
  • Futura Transport i Turystyka - Policealna Szkoła dla dorosłych


WSZYSTKIE SZKOŁY POLICEALNE FUTURA MAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCHOstatnia globalna aktualizacja: sierpień 2013
Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie od 4 do 29 maja, natomiast część pisemna w terminie od 4 do 22 maja 2015.
Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.
Część ustna i pisemna dodatkowego egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie od 1 do 17 czerwca 2015.
Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.
Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. - dla absolwentów liceów ogólnokształcących z 2015 r.
Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2015 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005-2014 oraz absolwentów techników z lat 2006-2015.


Szkoły Policealne TEB Edukacja
Nasza oferta edukacyjna to pewny sposób na zdobycie przyszłościowego zawodu i wysokich kwalifikacji. Kształcimy w 47 miastach na ponad 60 kierunkach.
Sprawdź sam! www.teb.pl

logo_150.gif


Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
posiada obecnie 80 oddziałów,
co pozwala nam szczycić się mianem największej ogólnopolskiej firmy edukacyjnej.
Jesteśmy z Wami już od 1998 roku! Mówią o nas, że jesteśmy najlepsi!

www.zak.edu.pl